ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜO ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - (ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Αριθμός Εντολής 26/25-02-2020
ΑΔΑ ΩΓΞΞΟΡ1Π-8Ρ4
ΑΔΑΜ 20REQ006339819
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear