ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ - 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής 86/11-05-2020
ΑΔΑ 68ΩΟΟΡ1Π-292
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear