ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ - 8 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
Αριθμός Εντολής 2/25-01-2021
ΑΔΑ 6ΡΑ0ΟΡ1Π-ΜΩΓ
ΑΔΑΜ 21REQ008041249
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear