ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΗΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΗΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΗΣΤΗΡΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ :
1. ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ EXACTIVE VITA (ΤΟ ΚΟΥΤΙ (Bt)
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ). ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ EXACTIVE VITA ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΔΥΟ ΚΟΥΤΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΤΥΠΟΥ EXACTIVE VITA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ
ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ), 100 ΚΟΥΤΙΑ.
2. ΣΚΑΡΦΗΣΤΗΡΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΤΟ ΚΟΥΤΙ (Bt) ΠΕΡΙΕΧΕΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ), 20 ΚΟΥΤΙΑ
Αριθμός Εντολής 65/27-05-2019
ΑΔΑ 679ΦΟΡ1Π-Ι33
ΑΔΑΜ 19REQ005005776
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear