ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΗΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΗΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΗΣΤΗΡΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 30/26-02-2020
ΑΔΑ 6ΩΛ5ΟΡ1Π-ΨΣ8
ΑΔΑΜ 20REQ006343516
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear