ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) - 132 ΤΜΧ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ - ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.
Αριθμός Εντολής 87/14-05-2020
ΑΔΑ Ω6Ν8ΟΡ1Π-ΠΡΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear