ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED PELI 9450 B – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED PELI 9450 B

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED PELI 9450 B ΤΗΣ ΕΤΙΚ - 4 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής 54/02-04-2020
ΑΔΑ Ψ2ΣΞΟΡ1Π-Γ28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear