ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ - 20 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής 27/25-02-2020
ΑΔΑ ΩΥ0ΔΟΡ1Π-ΦΣ2
ΑΔΑΜ 20REQ006340108
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear