ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 24G-22G-20G-18G-16G, ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 29/30-03-2022
ΑΔΑ ΨΛΞΠΟΡ1Π-ΧΔΟ
ΑΔΑΜ 22REQ010290469
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear