ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT ΒΟΧER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT ΒΟΧER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT ΒΟΧΕR

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 94/07-08-2019
ΑΔΑ 90ΕΙΟΡ1Π-4ΤΠ
ΑΔΑΜ 19REQ005407489
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear