ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
MEIOΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
Αριθμός Εντολής 64/14-04-2020
ΑΔΑ 61ΘΡΟΡ1Π-Κ3Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear