ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ”, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ”, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ, 30.000 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 34/11-04-2022
ΑΔΑ Ψ4ΙΓΟΡ1Π-ΛΗΛ
ΑΔΑΜ 22REQ010361972
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear