ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER OXYLOG 2000 PLUS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER OXYLOG 2000 PLUS

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΗΡΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAGER OXYLOG 2000 PLUS,
250 ΤΜΧ. - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 79/30-04-2020
ΑΔΑ ΨΣΕΘΟΡ1Π-ΧΓΚ
ΑΔΑΜ 20REQ006640276
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear