ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ L-XL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ L-XL

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ L-XL(32-52cm) ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ microlife - 55 ΤΜΧ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 61/23-05-2019
ΑΔΑ 9Κ33ΟΡ1Π-ΚΕΚ
ΑΔΑΜ 19REQ004993461
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear