ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙ ΚΗΠΟΥ – ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙ ΚΗΠΟΥ – ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙ ΚΗΠΟΥ - ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 95/23-08-2021
ΑΔΑ 9ΠΡ6ΟΡ1Π-ΔΩ3
ΑΔΑΜ 21REQ009102345
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2021 - Ωρα 12:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear