ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ), 80 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
Αριθμός Εντολής 13/22-02-2021
ΑΔΑ ΩΧΧΠΟΡ1Π-ΨΑ5
ΑΔΑΜ 21REQ008176654
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear