ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ,

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 29/29-03-2019
ΑΔΑ Ψ4Μ5ΟΡ1Π-ΖΟΑ
ΑΔΑΜ 19REQ004697119
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear