ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ 0220AJ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN ΤΥΠΟΥ JUMPER ΙΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ 0220AJ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN ΤΥΠΟΥ JUMPER ΙΙ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ ΚΟΜΠΛΕ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 0220AJ - ΤΜΧ 4
Αριθμός Εντολής 61/08-04-2020
ΑΔΑ 6Β92ΟΡ1Π-ΞΩ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear