Πρόσκληση για την Προμήθεια κυκλώματος αναπνευστήρα νεογνών μίας χρήσεως, για νεογνικό αναπνευστήρα τύπου STEFAN F 120 GT που συνοδεύει τη θερμοκοιτίδα. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση για την Προμήθεια κυκλώματος αναπνευστήρα νεογνών μίας χρήσεως, για νεογνικό αναπνευστήρα τύπου STEFAN F 120 GT που συνοδεύει τη θερμοκοιτίδα.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Κύκλωμα αναπνευστήρα νεογνών μίας χρήσεως για νεογνικό αναπνευστήρα τύπου STEFAN F 120 GT
που συνοδεύει τη θερμοκοιτίδα TI 500 DRAGER. - 150 τμχ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 25/25-02-2020
ΑΔΑ 62ΗΣΟΡ1Π-ΞΙΠ
ΑΔΑΜ 20REQ006338787
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear