ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) AED ZOLL PLUS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) AED ZOLL PLUS

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) AED ZOLL PLUS - 20 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 9/10-02-2020
ΑΔΑ Ω5ΡΑΟΡ1Π-0Υ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear