ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΤ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ : - 1) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΕΡΑ 250M3/H ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΜΧ 1.
- 2) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΕΡΑ 350M3/H ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΜΧ 1.
ΣΥΝΟΛΟ : 2 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 30/29-03-2021
ΑΔΑ ΨΒΨ2ΟΡ1Π-ΛΝΘ
ΑΔΑΜ 21REQ008345825
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear