ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ - ΔΙΑΣΤ. 1,30 Χ 0,90, ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΜΕ ΒΑΦΗ
ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΕ RAL ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 4MM
ΔΙΑΦΑΝΟ, 2 ΤΜΧ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΑΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΥ PANEL ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ
ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΔΙΑΣΤ. 3M X 1,50M, 1 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 37/03-04-2019
ΑΔΑ Ω6ΞΗΟΡ1Π-Ρ1Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear