ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΚΙΑΣΗΣ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ (STORS),
Πλάτους 16mm - Χρωματισμού Νο 6211.
Διαστάσεις : 0,84m X 1,68m = 1,41m²
0,87m X 1,68m = 1,46m²
1,30m X 1,60m = 2,08m²
1,30m X 1,60m = 2,08m²
ΣΥΝΟΛΟ ≈ 7 m2
Αριθμός Εντολής 24/19-02-2020
ΑΔΑ 91ΒΟΟΡ1Π-Α1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear