ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 149/16-12-2019
ΑΔΑ 66ΜΘΟΡ1Π-ΚΑΤ
ΑΔΑΜ 19REQ006034103
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear