ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ :

1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2,20M ΜΗΚΟΣ (ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ) Χ 1,15 ΠΛΑΤΟΣ (ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ), 1 ΤΜΧ.
2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1,20M ΜΗΚΟΣ (ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ) Χ 1,15 ΠΛΑΤΟΣ (ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ), 2 ΤΜΧ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 39/03-04-2019
ΑΔΑ Ω8ΛΗΟΡ1Π-Ρ9Υ
ΑΔΑΜ 19REQ004724991
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear