ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕ ΜΙΑ ΣΗΤΑ ΕΝΤΟΜΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ, 2 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 125/02-11-2021
ΑΔΑ 6ΤΨΣΟΡ1Π-Φ94
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear