ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΘΥΓΡΩΝ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ WC – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΘΥΓΡΩΝ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ WC

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΘΥΓΡΩΝ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ WC (ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΣΕΣ), 5 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 159/19-10-2020
ΑΔΑ Ω17ΥΟΡ1Π-2ΚΚ
ΑΔΑΜ 20REQ007502987
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear