ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ :
1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Η/Υ), 20 ΤΜΧ.
2. ΟΘΟΝΗ (Η/Υ), 20 ΤΜΧ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 79/14-06-2019
ΑΔΑ Ω1Ψ6ΟΡ1Π-ΙΨ0
ΑΔΑΜ 19REQ005116100
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear