ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HOOD ΟΞΥΓΟΝΟΥ (O2) ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER ΤΙ-500 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HOOD ΟΞΥΓΟΝΟΥ (O2) ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER ΤΙ-500

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή HOOD ΟΞΥΓΟΝΟΥ (O2) ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER ΤΙ-500 - 2 ΤΜΧ
Αριθμός Εντολής 60/23-05-2019
ΑΔΑ 96ΝΧΟΡ1Π-1ΥΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear