ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HOOD ΟΞΥΓΟΝΟΥ (O2) ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER ΤΙ-500 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HOOD ΟΞΥΓΟΝΟΥ (O2) ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER ΤΙ-500

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή HOOD ΟΞΥΓΟΝΟΥ (O2) ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ DRAGER TI-500, 2 ΤΜΧ.
Απαιτείται δείγμα
Αριθμός Εντολής 28/26-02-2020
ΑΔΑ ΨΚΦ5ΟΡ1Π-9ΔΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear