ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (4.610 ΤΕΜΑΧΙΑ).
Αριθμός Εντολής 18/25-02-2021
ΑΔΑ 6Ε6ΒΟΡ1Π-7ΦΥ
ΑΔΑΜ 21REQ008197501
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear