ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ P3 ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ EPISHUTTLE, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ P3 ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ EPISHUTTLE, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ P3 ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ EPISHUTTLE, 800 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 97/08-09-2021
ΑΔΑ ΩΧΖΗΟΡ1Π-ΩΜ8
ΑΔΑΜ 21REQ009173907
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear