ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΨΥΚΤΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 220v ΠΑΡΟΧΗΣ ~30lt/h – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΨΥΚΤΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 220v ΠΑΡΟΧΗΣ ~30lt/h

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 220v ΠΑΡΟΧΗΣ ~30lt/h - 1 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 33/03-04-2019
ΑΔΑ ΩΧ3ΕΟΡ1Π-ΡΒΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear