ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΦΩΤΩΝ) ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (AS12) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΦΩΤΩΝ) ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (AS12)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΦΩΤΕΣ) ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (AS12),
ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - 4 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 21/14-02-2020
ΑΔΑ ΩΩΩΗΟΡ1Π-ΜΔΔ
ΑΔΑΜ 20REQ006296044
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear