ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 6X2V/2,5 AH (PN-067) ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 6X2V/2,5 AH (PN-067) ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ 6X2V/2,5 AH (PN-067) ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS - 10 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 11/11-02-2020
ΑΔΑ 6ΞΞ7ΟΡ1Π-Η1Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear