ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΝΤΥΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 1) ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘ, ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, Π=25 Υ=35, 100 ΦΥΛΛΩΝ, με χοντρό εξώφυλλο, αριθμημένο, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ αριστερής και δεξιάς σελίδας με αρίθμηση πάντα στην δεξιά σελίδα, 60 ΤΕΜΑΧΙΑ. 2) ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, Α4, 100 ΦΥΛΛΩΝ, 100 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 48/21-04-2021
ΑΔΑ Ψ3ΧΜΟΡ1Π-Χ4Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear