ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΗΜΕΡΩΝ (ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΗΜΕΡΩΝ (ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ : 1). ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 35 x 25 εκ. ΑΡ. ΦΥΛΛΩΝ 200 με Σκληρό εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Δεμένο και όχι θυροκολλημένο ή σπιράλ. Στο εξώφυλλο να αναγράφεται ""ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ"" με γραμματοσειρά ARIAL 30 BOLD στοιχισμένο στο κέντρο. -100 ΤΜΧ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
2). ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α4, ΑΡ. ΦΥΛΛΩΝ 100 με Σκληρό εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Δεμένο και όχι θυροκολλημένο ή σπιράλ. Στο εξώφυλλο να αναγράφεται ""ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ"" με γραμματοσειρά ARIAL 28 BOLD στοιχισμένο στο κέντρο. Να είναι χωρισμένο με έξι διαχωριστικά διαφορετικού χρώματος και να περιέχουν αντίστοιχα 36, 22, 22, 10, 5, και 5 σελίδες" 200 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 113/18-10-2021
ΑΔΑ 6ΓΟΚΟΡ1Π-633
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear