ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 98/08-08-2019
ΑΔΑ ΩΕΤΝΟΡ1Π-ΜΔ0
ΑΔΑΜ 19REQ005413086
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear