ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 307 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 59/07-04-2020
ΑΔΑ ΨΓΛΧΟΡ1Π-Τ91
ΑΔΑΜ 20REQ006538533
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear