ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ : - 1) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ, ΤΜΧ 2. - 2) ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΜΧ2. - 3) ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΤΡΟΧΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΔΙΑ 150KG, ΤΜΧ 2. - 4) ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3+1 ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN131, ΤΜΧ 2. ΣΥΝΟΛΟ : 8 ΤΕΜΑΧΙΑ.
Αριθμός Εντολής 31/29-03-2021
ΑΔΑ 9ΛΙΡΟΡΠ-ΡΓΟ
ΑΔΑΜ 21REQ008345894
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear