ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ : 1) ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ, 50 ΤΜΧ. - 2) ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΗΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ, 50 ΤΜΧ. - 3) ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ, 10 ΤΜΧ. - 4) ΠΟΥΑΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ, 30 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 45/20-04-2021
ΑΔΑ ΩΤΩΓΟΡ1Π-ΝΚ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear