ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ (ΤΟΙΧΟΝΤΟΥΛΑΠΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ (ΤΟΙΧΟΝΤΟΥΛΑΠΩΝ)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΥΟ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ (ΤΟΙΧΟΝΤΟΥΛΑΠΕΣ)
Αριθμός Εντολής 70/27-04-2020
ΑΔΑ 6ΔΡΞΟΡ1Π-ΛΛ1
ΑΔΑΜ 20REQ006620089
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear