ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 100/08-08-2019
ΑΔΑ 6Β2ΙΟΡ1Π-0ΓΟ
ΑΔΑΜ 19REQ005413665
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear