ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 17/04-03-2019
ΑΔΑ 6ΙΩ9ΟPΙΠ-ΕΟ9
ΑΔΑΜ 19REQ004551200
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-03-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear