ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 151/14-09-2020
ΑΔΑ ΩΗ8ΖΟΡ1Π-ΤΤΖ
ΑΔΑΜ 20REQ007305000
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear