ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CLIP ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ HAMILTON-T1, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CLIP ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ HAMILTON-T1, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.
Αριθμός Εντολής 134/15-11-2021
ΑΔΑ ΨΣΦΓΟΡ1Π-Μ97
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear