ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ :

1. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 350ΤΜΧ.
2. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΑΙΔΩΝ, 100 ΤΜΧ.

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ - ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ
Αριθμός Εντολής 70/31-05-2019
ΑΔΑ ΨΨΓΛΟΡ1Π-ΖΘ9
ΑΔΑΜ 19REQ005036322
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear