ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CITROEN JUMPER (ΑΠΛΑ & ΜΟΝΑΔΕΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CITROEN JUMPER (ΑΠΛΑ & ΜΟΝΑΔΕΣ)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ CITROEN JUMPER (ΑΠΛΑ & ΜΟΝΑΔΕΣ),
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 52/02-05-2019
ΑΔΑ Ω88ΨΟΡ1Π-Ε0Υ
ΑΔΑΜ 19REQ004878053
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear