ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ AED PLUS ZOLL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ AED PLUS ZOLL

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ AED PLUS ZOLL ΜΕ SERIAL NO.: XOA026601, X04C029724, X04C029612, X04A026529 (Κ.Υ.), X04A026793 (ΧΑΛΚΙΔΑ), X04C029416 (ΑΝΔΡΟΣ), X04A026451(ΚΑΡΔΙΤΣΑ), X04F035871, X04F036092 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ AED PLUS ZOLL ΜΕ SERIAL NO. : Y04D004997 (ΙΕΚ/Κ.Υ.) :
Α). ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ :
1. ΆΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ, 8 ΤΜΧ.
2. ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, 5 ΤΜΧ
3. ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF, 4 ΤΜΧ
4. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF 1 ΤΜΧ
5. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, 1 ΤΜΧ
6. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ, 1 ΤΜΧ
Β). ΕΡΓΑΣΙΕΣ :
1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, 9 ΤΜΧ
2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ X04A026601, 1 ΤΜΧ
Αριθμός Εντολής 63/23-05-2019
ΑΔΑ ΩΣ3ΞΟΡ1Π-7ΜΟ
ΑΔΑΜ 19REQ004994591
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear