ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ZOLL AED PLUS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ZOLL AED PLUS

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ZOLL AED PLUS :
Άνω κάλυμμα (καπάκι απινιδωτή) ZOLL AED PLUS - 30 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής 19/14-02-2020
ΑΔΑ 64ΤΝΟΡ1Π-ΜΙΘ
ΑΔΑΜ 20REQ006291472
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear